Αγαπητά παιδιά !

Μέσα από τη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε:

- το ΝΕΟ εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων σας

- τη διεύθυνση της διαδικτυακής τάξης (Webex room) των καθηγητών σας

- έναν σύντομο χρήσιμο οδηγό για τον τρόπο σύνδεσή σας σε ένα Webex room (Γιώργος Νικολάκης)

- έναν σύντομο χρήσιμο οδηγό για την είσοδο στο eclass, την εγγραφή σε μάθημα κ.α. (Γιώργος Νικολάκης)Σε περίοδο υλοποίησης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης:

Τα μαθήματα θα ξεκινούν καθημερινά στις 08:15 και θα ολοκληρώνονται στις 14:00, όπως φαίνεται παρακάτω:
08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:50 - 12:30 12:35 - 13:15 13:20 - 14:00


Webex room
Εκπαιδευτικών

Σύντομος οδηγός
για τη σύνδεση
σε Webex room

Σύντομος οδηγός
eclass


© 2020 ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ - ΕΚ ΣΑΜΟΥ