Βουλή των Εφήβων

Παραγόμενο υλικό δράσεων

• Ημερολόγιο πρακτικών συναντήσεων:

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ης Συνάντησης

o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ης Συνάντησης

 


• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

o ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ PODCAST – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

o https://wordwall.net/el/resource/29007492

 

• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΜΜΕ

o ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ 
https://www.facebook.com/groups/5797378910288589/?ref=share

 

• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

o https://forms.gle/h6QnFTvZnhrEcQwq8

 

• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

o Παρουσίαση Power Point