Επίσκεψη στους Φούρνους, στα πλαίσια των διδακτικών επισκέψεων Β ΝΑΥΤ και Γ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού Συλλόγου