Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών της Α’ και της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ Σάμου στην Αθήνα, από 5-9 Μαΐου 2022

Το ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ προτίθεται να πραγματοποιήσει 3ημερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στις 5-9 Μαΐου 2022.

 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο