Νέα διαδικασία εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα - ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Παρακαλούνται τα Λύκεια να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τους μαθητές, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους μαθητές το έντυπο της ΠΡΟΔΗΛΩΣΗΣ (1 σελίδα).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι μαθητές που τυχόν ενδιαφέρονται θα υποβάλουν την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ στα Λύκειά τους, η οποία είναι εντελώς ενδεικτική.

Μέχρι τις 4 Μαρτίου τα Λύκεια θα στείλουν στις ΔΔΕ τον ΠΙΝΑΚΑ 1 (μία σελίδα).

Μέχρι τις 7 Μαρτίου οι ΔΔΕ θα στείλουν στο ΥΠΠΕΘ τον ΠΙΝΑΚΑ 2 (μία σελίδα μόνο ηλεκτρονικά).

 

Σχετικά Έγγραφα:

Ενημερωτικό - Προδήλωση Μαθητή