Πάρτε μέρος στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Πάρτε μέρος στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών, 16 Σεπτεμβρίου 2017