5ο Σαμιακό Μαθητικό Ατομικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα - Δελτίο Τύπου

5ο Σαμιακό Μαθητικό Ατομικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα - Δελτίο Τύπου